Just another WordPress site

Xin đừng lỗi hẹn

Sáng tác: Mặc Thế Nhân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4495

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Xin đừng lỗi hẹn quên giờ gặp [Em] nhau [C]
Thời gian làm [Am] những u tư bạc [B7] đầu [Em]
Lá vàng thẹn thùng rơi [Am] mau
Phố phường bùi ngùi chung [D] với
Bóng cây cao ngút hận đứng [G] sầu. [B7]

2. Sao trời lánh mặt mây buồn lẻ [Em] loi [C]
Đường khuya ủ [Am] ấp đôi chân lạc [B7] loài [Em]
Trách thầm đời bạc như [Am] vôi
Hứa lời mà rồi không [D] tới
Nỗi chua [B7] cay mấy tuổi nào [Em] nguôi.

ĐK: Thương nhau làm [C] chi để [D] giờ ôm mối [G] hận
[Am] Bao nhiêu chờ [D] mong buồn [B7] theo cơn gió [Em] lộng
Vì đâu phai nhạt [B7] chóng đành [C] mang riêng một [Am] bóng
Vết [B7] thương lòng người có biết [Em] không.

3. Tay nào níu được ân tình đổi [Em] ngôi [C]
Phồn hoa cạm [Am] bẫy buông trôi cuộc [B7] đời [Em]
Những gì hò hẹn xa [Am] xôi
Sẽ là bạn đường chung [D] lối
Đã tan [B7] trong nước bọt đầu [Em] môi.

Có Thể Bạn Thích