Just another WordPress site

Xin cám ơn

Sáng tác: Trần Đình Quân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 4601

Giảm tone [Dm] Tăng tone

1. Xin cảm ơn người từng hát với [Gm] tôi
Tuổi thơ chấp [Dm] cánh bay rồi cuộc đời còn [Gm] lại [Dm]
Xin cảm ơn người từng nói với [Gm] tôi
Dù cho sớm [Dm] nắng chiều mưa [A7] còn nhớ thương cuộc [Dm] đời.

2. Xin cảm ơn người còn nhớ tới [Gm] tôi
Một mai năm [Dm] tháng qua rồi cuộc đời vẫn [Gm] vậy [Dm]
Xin cảm ơn người còn khóc với [Gm] tôi
Một mai thế [Dm] giới buồn đau [A7] chẳng biết khóc lần [Dm] đầu.

ĐK: Mai tôi đi [F] rồi những con đường xưa
[Dm] Và thành phố đó xin để cho [F] người
Mai [Dm] tôi đi [Gm] rồi
[C] Xin để lại [Dm] đây, [F] xin để lại đây
Tiếng [A7] nói với tiếng [Dm] cười.

3. Xin cảm ơn người còn nhớ tới [Gm] nhau
Một mai giông [Dm] bão qua rồi tình người còn [Gm] lại [Dm]
Xin cảm ơn người còn khóc với [Gm] nhau
Một mai tiếng [Dm] hát chìm sâu [A7] chẳng biết khóc lời [Dm] nào.

Có Thể Bạn Thích