Just another WordPress site

Việt Nam ơi ngày vui đã tới

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4083

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. [Am] Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều
Để mừng ngày [F] vui ôi, ôi ngày vui đã [Em] tới
Người [Am] ơi ngày vui đã [Em] tới trên quê hương [Am] ta

[Am] Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều
Để mừng chiến [F] tranh ôi, ôi Chiến tranh đã [Em] dứt
Người [Am] ơi hoà bình đã [Em] tới trên quê hương [Am] mình

ĐK: Việt Nam [Am] ơi, ơi Việt Nam [Em] ơi
Việt Nam [Am] ơi, ơi Việt Nam [C] ơi
Vỗ tay vang trời chiến tranh tan rồi mừng mừng tủi [Am] tủi
Bầu trời Việt [F] Nam không còn mây [Em] khói
Lòng người Việt [F] Nam không còn đêm [Em] tối

Việt Nam [Am] ơi, ơi Việt Nam [Em] ơi
Việt Nam [Am] ơi, ơi Việt Nam [C] ơi
Vỗ tay reo cười vỗ tay vui mừng cuộc đời diệu [Em] vợi
Ðường quê thơm [Dm] ngát với muôn loài [Am] hoa
Trời quê huyên [Em] náo với muôn bài [Am] ca

2. [Am] Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều
Cùng mừng đàn [F] chim ôi, ôi đàn chim đã [Em] tới
Kìa [Am] kìa đàn chim đã [Em] tới chim reo hoan [Am] ca

[Am] Ta vỗ tay cho thật đều và ta vỗ tay cho thật đều
Cùng hòa tiếng [F] a ôi, ôi tiếng ca vui [Em] quá
Này [Am] mừng hoà bình [Em] đã tới trên quê hương [Am] mình

Có Thể Bạn Thích