Just another WordPress site

Về với mẹ cha

Sáng tác: Nguyễn Đức Quang | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4328

Giảm tone [Em] Tăng tone

Từ [Em] Nam Quan, Cà Mau
Từ [Am] non cao rừng sâu
Gặp [Em] nhau do non nước xây [Am] cầu
Người [Em] thanh niên Việt Nam
Quay [G] về với xóm làng
Tiếng reo [C] vui rộn trong [B7] lòng.

Cùng [Em] đi lay Trường Sơn
Cùng [Am] đi xoay Hoành Sơn
Cùng [Em] đi biến rừng hoang ra lúa [Am] thơm
Vượt [Em] khơi ra đảo xa
Lướt [G] ngàn nước sông nhà.
Ta đắp [B7] bồi cho mẹ [Em] cha.

Có Thể Bạn Thích