Just another WordPress site

Tuổi thôi nôi

Sáng tác: Anh Việt Thu | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Habanera | : 4168

Giảm tone [Am] Tăng tone

Ngày con [Am] tròn cái [D] tuổi là tuổi thôi [Am] nôi
Tay nâng niu một [D] tháp một tháp cái tuổi [G] ngà
Ôi cái [Em] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Ngàn hoa nở trên luống [Am] cày
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi.

Mừng mừng [D] con một chuỗi trăng sao
Một câu hát ca dao thật [Am] buồn
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi [C] nôi
[D] Bên kia sông nắng [Am] dậy đỏ bờ
Mừng [D] con một tuổi ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Một con sáo bay sổ [Am] lồng
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Mừng mừng [D] con một dãy quê hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi [C] nôi
[D] Ôm trong tay súng [Am] lạnh rợn người
Mừng [D] con một tuổi ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Dòng dây kẽm gai buông [Am] dài
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Có Thể Bạn Thích