Just another WordPress site

Từ giã kinh thành

Sáng tác: Châu Kỳ | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4002

Giảm tone [Dm] Tăng tone

1. Ra [Dm] đi một sớm buồn sương mờ chập chùng [Gm] buông
mênh [F] man ơi lạnh [Dm] lùng hồn xao [A] xuyến
Chia [Dm] ly một bóng người âm [A7] thầm
dìu chân tôi lưu [F] luyến đưa vài [A7] tiếng lên [Dm] đường

ĐK: Ngày [D] nào bạn cùng tôi chung [G] bước
gieo khắp [D] nơi say [G] sưa trông thế [D] nhân yêu [A7] đời
Ngày [D] nào vượt thành [A] kinh xa [G] lắng
trông núi [A] xanh thông [G] reo gió [D] đưa ngàn [A7] lối

2. Ra [Dm] đi là hết rồi quay nhìn đoạn đời [Gm] trôi
Hôm [F] nay sao lạnh [Dm] lùng hồn lưu [A] luyến
Xa [Dm] xa một bóng người tay [A7] buồn cầm khăn tay
Như [Dm] nhắn lên vài [A7] tiếng tương [Dm] phùng

Có Thể Bạn Thích