Just another WordPress site

Trả lại tôi tuổi trẻ

Sáng tác: Phạm Duy | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3557

Giảm tone [F] Tăng tone

1. Trả lại [F] tôi là tuổi trẻ mênh mông
Chúng mình [Gm] như lúa [C] reo trên ruộng [F] đồng
Dù mưa tuôn, dù bão [Bb] cuốn
Bông lúa [F] vàng cuồn cuộn gió đưa [Gm] lên
Dù bom rơi, dù súng [Am] tới
Bông lúa ngời vượt lửa [C] khói lên [F] khơi
Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui
Dẫu rằng [Gm] đang chiến [C] tranh hay hoà [F] rồi.

2. Trả lại [F] tôi là tuổi tự do theo
Chúng mình [Gm] hoa hướng [C] dương trên ngọn [F] đèo
Là hoa niên tìm ánh [Bb] sáng
Hoa biết [F] đường về mọi chốn vinh [Gm] quang
Là măng non, là thép [Am] mới
Khi đáp lời thì quả [C] đất lung [F] lay
Là tuổi son ở Phù Ðổng vươn vai
Chúng mình [Gm] khi đứng [C] lên cao bằng [F] trời.

3. Trả lại [F] tôi là tuổi trẻ vô tư
Chúng mình [Gm] như lũ [C] chim rừng [F] già
Rừng âm u đầy ác [Bb] thú
Chim biết [F] lừa được rừng rú bao [Gm] vây
Đời chông gai rồi sẽ [Am] tới
Chim biết cười đừng vội [C] gánh âu [F] lo
Trả lại tôi là tuổi trẻ nên thơ
Chúng mình [Gm] như giấc [C] mơ chưa hề [F] nhòa.

4. Trả lại [F] tôi là tuổi trẻ say mê
Chúng mình [Gm] yêu, sẽ [C] yêu thương tràn [F] trề
Càng thương yêu, càng thấy [Bb] thiếu
Yêu rất [F] nhiều chẳng cần lấy bao [Gm] nhiêu
Tình ra đi từ tấm [Am] bé
Cho tới ngày nào tận [C] thế chưa [F] quên
Trả lại tôi là tuổi trẻ như điên
Sống và [Gm] xin chết [C] cho câu thề [F] nguyền.

5. Trả lại [F] tôi là tuổi trẻ bao dung
Chúng mình [Gm] như gió [C] khơi đi mịt [F] mùng
Dù non sông càng cháy [Bb] nóng
Ai chán [F] chường và người có khinh [Gm] nhau
Dù ai gieo điều tiếng [Am] xấu
Tha thứ nhiều để lòng [C] dễ tin [F] yêu
Trả lại tôi là tuổi lượng bao la
Chúng mình [Gm] xa biết [C] xa câu hận [F] thù.

6. Trả lại [F] tôi là tuổi trẻ hôm nay
Chúng mình [Gm] như đoá [C] sen trong bùn [F] lầy
Việt Nam đây, đầy rắc [Bb] rối
Nhưng vẫn [F] còn nhiều hình dáng vui [Gm] tươi
Việt Nam ơi! Còn tiếng [Am] nói
Yêu giống nòi đặt Tổ [C] Quốc lên [F] vai
Trả lại tôi là thần tượng tôi đây
Chúng mình [Gm] xin khắc [C] sâu trong dạ [F] này.

Có Thể Bạn Thích