Just another WordPress site

Tôi mất người yêu 1

Sáng tác: Hồng Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Boléro | : 10184

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm [G] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm
[E7] Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [C] trời
Chạy theo tiếng gọi một người chẳng xót thương gì [B7] tôi

2. Tôi biết tại [Em] tôi không khéo giữ người yêu
Mới xui để [G] mất thế nên tôi buồn [Em] phiền
[E7] Rồi có nhiều [Am] đêm làm tôi thức trọn vì [C] tình
Ngồi nghe nỗi buồn một [Em] mình tìm [B7] đến viếng quả [Em] tim

ĐK: Cô đơn mà [G] chi, cô đơn làm [C] gì
Khi [E7] người yêu bỏ ra [A] đi không [Em] lời han hỏi phân [Am] kỳ
Cô đơn mà [C] chi, cô đơn được [Em] gì ?
Khi [E7] tình nhân chẳng ra [Am] gì, thêm [C] gầy hao tuổi xuân [Em] thì

2. Đang lúc nửa [Em] đêm tôi đánh mất người yêu
Có ai tìm [G] thấy nhớ xin mang trả [Em] dùm
[E7] Người ấy của [Am] tôi thường hay đón mộng ngoài [C] trời
Chạy theo tiếng gọi một [Em] người chẳng [B7] tiếc nhớ gì [Em] tôi

Có Thể Bạn Thích