Just another WordPress site

Tôi đi từ ải Nam Quan

Sáng tác: Phạm Duy | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: March | : 4788

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Tôi đi từ ải Nam [Am] Quan sau vài năm năm [C] lẻ
Chia [Dm] đôi một họ trăm con đã lên [Am] đường
Năm mươi người ngược núi rừng đã dựng vòng biên [F] ải
Năm [Dm] mươi người trẩy theo sông tới khơi [Am] chừng

Tôi [G] theo người vượt quan [C] san ơi người [F] ơi, ơi người [Dm] ơi
Vẽ lối [G] mòn gìn giữ quê hương ngăn dường giặc [D] Hán
Tôi [G] chưa về Ải Chi [Em] Lăng ơi người ơi, ơi người ơi
Dưới chiến [A] bào người thấy băn khoăn thương ai đầu [A] nguồn

2. Ra đi từ lúc trăng [Am] tơ, trăng một miền hoa [C] cỏ
Trăng [Dm] lên đầu của ô [E] xa vẫn chưa [Am] mờ
Im nghe lời Thủ Đô chào, ôi lời mừng đông [F] đảo
Đi [Dm] trong lịch sử dân ta, luống nghẹn [Am] ngào

Hai [G] bên nhà cửa thân [C] yêu ơi người [Dm] ơi, ơi người ơi
Đã mấy [G] lần để đám rêu xanh thay mầu gạch [D] ngói
Thăng [G] Long buồn tủi chia [Em] phôi tháp, Tháp Rùa ơi Tháp, Tháp Rùa ơi
Gió tiễn [A] người về đến quê hương câu ca giọng [A] hời.

Có Thể Bạn Thích