Just another WordPress site

Thư xuân

Sáng tác: Viễn Chinh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 5657

Giảm tone [C] Tăng tone

1. Mùa xuân lại về [C] đây
Giữa cây rừng xanh [Dm] lá
Tha [F] thướt ngàn cành [Em] hoa [G] [C]
Xuân núi rừng kém [F] vui
Nhưng [G] lòng anh lính [C] trận
Vẫn [Dm] nghe bao rộn [G7] ràng.

2. Mồng một bận hành [C] quân
Bước qua ngày mồng [Dm] ba
Anh [F] mới được thư [Em] em [G] [C]
Thư chúc người lính [F] xa
Với [G] lời thơ óng [C] mật
Thơm [G7] như mứt sen [C] trần.

ĐK:
Xuân nay lại [F] về
Mùa xuân em gái mang gói trọn vào trang [Em] thư
Gửi lính ngoài [C] biên
[F] Em đâu hay rằng trang thư [G] đó
Chúa xuân đang trị [C] vì. [F] [C]

3. Nàng xuân lại về [C] đây
Với anh càng ngây [Dm] ngất
Nơi [F] tuyến đầu chông [Em] gai [G] [C]
Không bánh ngọt mứt [F] ngon
Không [G] đài trang hoa [C] lệ
Nhưng [G7] xuân vẫn tươi [C] màu.

Có Thể Bạn Thích