Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Capo 4
 
Ôi bao hân [C]hoan, ánh vàng chiếu sáng khắp trần gian
Ôi bao hân [Dm]hoan, duyên [G]lành đã đến với thế [C]nhân
Hỡi nhân loại [C]ơi, uy hùng Hy Mã Lạp Sơn
Hỡi nhân loại [Dm]ơi, đấng [G]Đại Từ Bi giáng [C]trần
 
[C]ha, ha ha ha ha, há [F]ha, ha ha ha ha
[C]ha, ha ha, ha [G]
[C]la, là la là la, lá [Dm]la, la la la là
[C]la, la la la la, la [G]
 
Ôi hân [C]hoan, hân [G]hoan khắp mấy tầng [C]trời
Nhạc [Dm]thiêng tiết tấu rạng [G]ngời.
Tin vui thế giới loài [Am]người
Chúng sanh [C]ơi, đóa [G]hoa Ưu đàm bừng [C]nở
Ánh [A7]sáng mầu nhiệm chói [Dm]ngời,
Đức [G]Đại Giác Ngộ ra [C]đời

Danh sách hợp âm (Click để tắt)