Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
1.[Dm]Đồng hoang [F]thanh vắng [C]Belem,
[Am]bốn bề [Bb]yến lắng đêm [Gm]đông sương [A]gió lạnh [A7]lùng
Chợt [Dm]nghe tiếng [F]hát đưa [C]nôi của
[Am]Mẹ ru [Bb]Chúa đong [A7]đầy yêu [Dm]thương.
 
Đk:
[F]Hãy lắng tai [C]nghe
tiếng [Am]Mẹ ru [Bb]hát đêm
[Gm]khuya xao [A7]xuyến tâm hồn.
[F]Hãy đến trông [C]xem
Chúa [Am]vì yêu [Bb]mên
nên [A]vào trần [Dm]gian.
 
2. Ngày [Dm]xưa, Thiên [F]Chúa thở [C]hơi tác
[Am]thành thế [Bb]giới, muông [Gm]chim, tinh [A]tú, mây [A7]ngàn
Ngày [Dm]nay, Thiên [F]Chúa trông [C]mong,
chiên [Am]lừa thở hơi [Bb]ấm, thân [A7]trần mong [Dm]manh.
 
3. Ngày [Dm]xưa, Thiên [F]Chúa dẫn [C]đưa
dân [Am]người trên [Bb]áng mây [Gm]xanh qua [A]những thăng [A7]trầm.
Ngày [Dm]nay, Thiên [F]Chúa chắp [C]nối
tay [Am]mẹ đưa [Bb]bước nhịp [A7]đời tân [Dm]toan.
 
(Len 1 tone)
4. Ngày [Em]xưa, Thiên [G]Chúa hứa [D]ban
[Bm]Con một [C]chí ai sinh [Am]ra nhờ trinh [B]nữ vẹn [B7]toàn.
Ngày [Em]nay, Con [G]Chúa sinh [D]ra
đem [Bm]nguồn ơn [C]cứu rỗi [B7]cho người [Em]trần gian.
 
Đk:
[G]Hãy lắng tai [D]nghe tiếng [Bm]Mẹ ru
[C]hát đêm [Am]khuya xao [B7]xuyến tâm hồn.
[G]Hãy đến trông [D]xem
Chúa [Bm]vì yêu [C]mên nên [B]vào trần [Em]gian.
 

Danh sách hợp âm (Click để tắt)