Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Capo 3
Tone [Am]
Vòng hợp âm:
[Dm7add9] [Gadd9] [Em7] [Am7]
verse 1:
[Dm7add9]Uầy uầy uây uây
Sao mới gặp [Gadd9]lần đầu mà đầu mình quay quay
[Em7]Anh ơi anh à
Anh bỏ [Am7]bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
 
[Dm7add9]Bae bae bae
Em nói từ [Gadd9]đầu! Baby can you stay?
[Em7]Mai đi coi ngày
Xem cái ngày [Am7]nào thì nhà mình đông con
 
pre-chorus 1:
Vậy [Dm7add9]nếu như một câu nói có thể khiến [Gadd9]anh vui
[Em7]Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để [Am7]anh cười
[Dm7add9]Nếu em làm như thế trông em có [Gadd9]hâm không?
(Điên điên lắm!)
Điên ngay vô nhà [Em7]thương
Đêm nay vô nhà thương
Đêm nay vô nhà [Am7]anh để thương
 
chorus:
[Dm7add9]Giây phút em gặp anh là
[Gadd9]Em biết em see tình
Tình [Em7]tình tình tang tang tính
Tang [Am7]tình tình tình tang tang tang
 
[Dm7add9]Giây phút em gặp anh là
[Gadd9]Em biết em see tình
Tình [Em7]tình tình toan toan tính
Toan tình [Am7]mình tình tan tán tan.. tình
 
[Dm7add9] [Gadd9] [Em7]
[Am7]Anh tính sao? Giờ đây anh tính sao?
[Dm7add9] [Gadd9] [Em7]
[Am7]Anh tính sao? Giờ đây anh tính sao?
 
verse 2:
Tới đâu thì [Dm7add9]tới! Tới đâu thì tới!
Em cũng chẳng [Gadd9]biết tới đâu
Nếu yêu là [Em7]khó, không yêu cũng khó
Em cũng chẳng [Am7]biết thế nao
 
Hôm nay tia cực [Dm7add9]tím xuyên qua trời đêm
(nhưng) anh như tia cực [Gadd9]hiếm xuyên ngay vào tim
Ay ay [Em7]chết em rồi
Ay ay [Am7]chết thật thôi
 
pre-chorus 2:
[Dm7add9]Nếu như một câu nói có thể khiến [Gadd9]anh vui
[Em7]Nói thêm một câu nữa có khi khiến [Am7]anh buồn
[Dm7add9]Nếu em làm như thế trông em có [Gadd9]hâm không?
(Điên điên lắm!)
Điên ngay vô nhà [Em7]thương
Đêm nay vô nhà thương
Đêm nay vô nhà [Am7]anh để thương
 
chorus:
[Dm7add9]Giây phút em gặp anh là
[Gadd9]Em biết em see tình
Tình [Em7]tình tình tang tang tính
Tang [Am7]tình tình tình tang tang tang
 
[Dm7add9]Giây phút em gặp anh là
[Gadd9]Em biết em see tình
Tình [Em7]tình tình toan toan tính
Toan tình [Am7]mình tình tan tán tan.. tình
 
[Dm7add9] [Gadd9] [Em7]
[Am7]Anh tính sao? Giờ đây anh tính sao?
[Dm7add9] [Gadd9] [Em7]
[Am7]Anh tính sao? Giờ đây anh tính sao?

Danh sách hợp âm (Click để tắt)