Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
tone [C]
INTRO: [Fm7] [Em7] [A7] [Dm7]
[C7] [A7] [D7]
[Fm7] [Em7] [A7] [Dm7]
[C7] [A7]
 
Nơi đây [F7]không gian chật [Em7]chội
Không ai xung [A7]quanh thật rồi
Khi ta [Dm7]cô đơn,[G7] ta mong nhớ ai[A7]?
 
Thanh âm vang [F7]lên, một [Em7]mình
Bao nhiêu suy [A7]tư, cực hình
Xoay trong miên [Dm7]man, như [Em7]đangcháy [A7]lên.
 
Vệt [Fmaj7]cháy âm thầm, cháy [Em7]đen ngấm ngầm, thiêu [A7]đốt con tim
Le [Dm7]lói một vài [Em7]lý do ta cần [A7]tìm.
Vệt [F7]cháy âm thầm, [E7]cháy đen ngấm ngầm,[Em7] thiêu đã bao [A7]lâu
từ ngày bắt [Dm7]đầu, xâm [C7]chiếm trong lòng [A7]mình?
 
Cháy ra [F7]tro, [E7]cháy ra tro, cháy [Dm7]
ra cho vơi đi màn [A7]đêm, cháy ra tro.
Cháy ra [F7]tro, [Em7]cháy ra tro, cháy [D7]ra
cho vơi đi màn [C7]đêm, cháy ra [A7]tro.
 
Ta đang quan [Dm7]tâm điều [E7]gì?
Nơi không gian [Em7]kia diệu [A7]kỳ.
Men theo con [D7]tim, xác [Em7]xơ lối [A7]mòn
 
Khi thanh âm [Fmaj7]kia, xé [E7]đôi
Ta [C7]đâu quan đâu [Am7],khoé môi
[Em7]Ngậm lời chưa nói, khẽ nhắm mắt bên ô [A7]cửa sổ.
 
Vệt [Fmaj7]cháy âm thầm, [Em7]cháy đen ngấm ngầm, thiêu [A7]đốt con tim
Le [Dm7]lói một vài [Em7]lý do ta cần [A7]tìm.
Vệt [Fmaj7]cháy âm thầm, [E7]cháy đen ngấm ngầm, [A7]thiêu đã bao lâu
từ ngày bắt [Dm7]đầu, xâm [Em7]chiếm trong lòng [A7]mình?
 
Cháy ra [F7]tro, [E7]cháy ra tro, cháy [Dm7]ra
cho vơi đi màn [A7]đêm, cháy ra tro.
Cháy ra [F7]tro, [Em7]cháy ra tro, cháy [D7]ra
cho vơi đi màn [C7]đêm, cháy ra [A7]tro
 
Cháy ra [F]cho, quên đi phiền lo
Cháy ra [Em7]cho, [Am]cô đơn tự do
Cháy ra [Dm]cho vơi đi màn [Gm7]đêm, [Am]cháy ra [G]tro.
OutrO: [F7] [Em7] [Am7] [Dm7] [Em7] [A7]

Danh sách hợp âm (Click để tắt)