Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
hợp âm [F#add9]: xx4324
hợp âm [G#]: 466544
 
Bà ơi [C#m] vào nấu khổ qua[F#add9]
Chiều nay [C#m] nhà có khách qua [F#add9]
Bạn tôi [C#m] làm lớn làm nhà [F#add9]
Nhà như [C#m] cái hoàng cung [F#add9]
Nhưng chẳng ai [F#add9] ngũ cung
 
Nhà tôi [C#m] chẳng khá giả gì [F#add9]
Ngày đêm [C#m] lo lắng thu chi [F#add9]
Cò đưa [C#m] con gái tên Nhi [F#add9]
Hình như mới dậy thì [A]
Hình như mới dậy thì [G#]
 
[C#m]Nhất bái thiên địa
[F#add9]Nhì bái cao đường
[A]Chồng con làm đế vương
[G#]Thì muôn đời sung sướng
 
[C#m]Nhất bái thiên địa
[F#add9]Nhì bái cao đường
[A]Ngoài kia toàn gió sương
[G#]Là cuộc đời vay mướn
 
Chả mong [C#m] gì kiếp sang giàu [F#add9]
Hạnh phúc [C#m] là cháo với rau [F#add9]
Dạy con [C#m]chữ hiếu làm đầu [F#add9]
Lỡ cha chết [C#m] còn để tang lâu [F#add9]
 
Dạy con [C#m] nề nếp ở dâu [F#add9]
Dạy con [C#m] dồn nén nỗi đau [F#add9]
Đời con [C#m] giờ đã lên màu [F#add9]
Màu cây huyết dụ bầm [A]
Màu cây huyết dụ bầm [G#]
 
[C#m]Nhất bái thiên địa
[F#add9]Nhì bái cao đường
[A]Chồng con làm đế vương
[G#]Thì muôn đời sung sướng
 
[C#m]Nhất bái thiên địa
[F#add9]Nhì bái cao đường
[A]Ngoài kia toàn gió sương
[G#]Là cuộc đời vay mướn
 
 
[C#m] Sinh ra là để trả hiếu
[F#add9] Sinh ra là để trả hiếu
[A] Sinh ra là để trả hiếu
[G#] Sinh ra là để trả hiếu
[C#m]Sinh ra là để trả hiếu
[F#add9] Sinh ra là để trả hiếu
[A] Sinh ra là để trả hiếu
[G#] Sinh ra là để trả hiếu
 
[C#m]Nhất bái thiên địa
[F#add9]Nhì bái cao đường
[A]Chồng con làm đế vương
[G#]Thì muôn đời sung sướng
 
[C#m]Nhất bái thiên địa
[F#add9]Nhì bái cao đường
[A]Ngoài kia toàn gió sương
[G#]Là cuộc đời vay mướn
 

Danh sách hợp âm (Click để tắt)