Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Tone gốc G#
Intro
[G#] [Cm] [C#] [C#m]
 
[G#]...Last [Cm]night I dreamt of you my friend [C#] [C#m]
[G#]...Of how you [Cm]cried and said we intertwine [C#] [C#m]
[G#]...The vivid dream [Cm]screams loud and clear [C#]
of the dead of [C#m]your emotions
[G#]...I do think [Cm]I’m attracted to [C#]
Broken [C#m]hearted souls
 
[G#]....Since I [Cm]know how you [C#]feel (you brown eyes) [C#m]
[G#]....And I [Cm]know that deep inside [C#]of
you (is a [C#m]naked bleeding heart of gold)
 
Wean:
[G#]...Em ơi không lo gì [Cm]đâu
Còn tôi đứng phía đằng [C#]sau
Dù biết sẽ rất [C#m]khó, nhưng rồi
rồi mọi chuyện sẽ [G#]qua
Niềm đau kia theo thời [Cm]gian
Niềm đau trên vai này [C#]mang
Dù biết sẽ rất [C#m]khó. nhưng rồi
rồi ta cũng sẽ [G#]quên
(I know) [Cm]
Em rất [C#]buồn
Tôi cũng [C#m]buồn
(That's how we [G#]feel)
(ah ah [Cm]ah)
Đêm đã [C#]muộn
Và hình như [C#m]thế giới ai ai cũng [G#]buồn
 
Nỗi buồn em nằm chất đầy trong mắt
[Cm]...Sao tôi thấy niềm đau này trong vắt
[C#]...Niềm vui là thứ để trong ngoặc, vì
[C#m]...Vì thực sự em không chắc rằng,
[G#]...Rằng nỗi buồn này sẽ kéo dài trong bao lâu
[Cm]...Hai cá thể im lặng sau bao câu
[C#]...Đôi ta đứng trên lầu, [C#m]
...những đồng điệu đi qua nhau [G#] [G#m]
 
Don’t trust [G#]them [Cm]
The world is [C#]dangerous [C#m]
[G#]...They don’t care [Cm] [C#] [C#m]
 
[G#]They don’t care [Cm]of how you bleed [C#] [C#m]
[G#]Dont trust them [Cm]
Dont trust me [C#]
[C#m]Dont
[G#]Dont trust them

Danh sách hợp âm (Click để tắt)