Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Dạo: [C] [G] [Am7]
Am9: 575558
Fmaj7: 003210-003211
Cuongnguyen718
[C]Nếu anh cần [G]tôi đêm [Fmaj7]nay
[C]Băng qua đường [G]khuya và [Fmaj7]gió heo may
[C]Bóng xe còn [G]thưa và [Fmaj7]
nếu trên con đường không [C]người
Mình [G]tôi vội vàng như [Fmaj7]ngày xưa
 
[C]Đến bên cạnh [G]anh đêm [Am7]nay
[C]Kéo anh vào [G]tôi và [Am]yên giấc [F]say
 
Nhưng [G]anh đang ở nơi xa [Am9]lắm
Đang cùng vòng tay [F]khác
Đang cùng bờ vai [G]ấm, đâu phải [C]tôi [G] [F]
 
[C]Nếu anh cần [G]tôi đêm [Fmaj7]nay
[C]đã không còn [G]nhau [Am7]như lúc [Fmaj7]đau
[C]Nếu anh cần [G]tôi đêm [Fmaj7]nay
[C]biết qua ngày [G]mai chẳng [Am7]hay thế [Fmaj7]nào
 
Nhưng [G]anh đang ở nơi xa [Am9]lắm
Đang cùng vòng tay [F]khác
Đang cùng bờ vai [G]ấm, đâu phải [C]tôi
Đi [G]đến những nơi xa [Am]vời
Nhìn [C]anh đi [G]tới nơi mà tôi [Am]chẳng thể ngóng [Fmaj7]theo
[G]anh rất cần một bờ vai [Am]khác
rất cần một vòng tay [F]ấm ngay lúc [G]này
Để quên đi quá khứ [Am]trong lòng tôi [G] [F]
Quên đi quá khứ [Am]ta từng có nhau[G] [F]
Quên đi quá khứ [Am]trong lòng tôi [G] [F]
 
[G]em đang ở nơi xa [Am9]lắm
Đang cùng vòng tay [F]khác
Đang cùng bờ vai [G]ấm
 
[G]em đang ở nơi xa [Am]lắm
Đang cùng vòng tay [F]khác
Đang cùng bờ vai [G]ấm
Đâu phải [Am]anh
[C]nếu anh cần [G]tôi đêm [Am]nay
Thì [C]cũng [G]đã muộn [F]rồi

Danh sách hợp âm (Click để tắt)