Hop Am Chuan
Just another WordPress site

Giọt nước mắt cho những linh hồn

≣≣
[Dm]Đêm nguyện[Bb] cầu với[C] bao giọt [Fmaj7]lệ
với [Bb/D]bao nghẹn ngào vỡ [A/C#]tan...
Ngài [Gm]thấu những nỗi khát [C]khao
Ngài [F]biết trái tim mong [Bb]chờ.
Lạy [Gm7]Chúa xin hãy đến [Am7]mau Thần Linh [Cm7]Thánh [D7]
Ngài [Gm]thấy những nước mắt [C]rơi
NGài[F]cất chúng trong ve [Bb]Ngài
Phục [Gm7]hưng chúng con hỡi [Am]Cha, cứu tội [Dm]nhân
 
[Bb]Lạy Chúa [C]Cha rủ [Am7]lòng xót [Dm]thương
người [Bb]Việt lầm than cô [Gm7]đơn trong chốn ô [A7]tội
[D7]và Cha [Gm]hỡi xin thứ [C]tha cho dân tộc [Dm]con,
xin phá [Gm7]tan bao xích xiềng [C]ma và bóng [A7]tối[D7]
Ngài [Gm]thấy những nước mắt [C]rơi
Ngài [F]cất chúng trong ve [Bb]Ngài!
Phục [Gm7]hưng chúng con hỡi [A7]Cha, cứu tội [Dm]nhân.

Danh sách hợp âm (Click để tắt)