Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Ta nghiêng [Am] tai nghe lại cuộc đời
Thì hãi hùng hoàng hôn chợt [F] tới
Ta nghiêng [Dm] vai soi lại tình [Am] người
Thì bóng [E] chiều chìm xuống đôi [E7] môi.
 
Đang mân [Am] mê cho đời nở [G] hoa
Chợt bàng [F] hoàng đến kỳ trăn [E7] trối
Đang nâng [Am] niu cuộc tình lộng [F] lẫy
Bỗng ngỡ [E7] ngàng vụt mất trên [Am] tay.
 
Ta khổ đau một [C] đời để chết trong tình [Am] cờ
Ta tìm nhau một [G] thời để mất nhau vài [C] giờ
Bàn tay làm sao [Em] níu một đời vừa đi [Dm] qua
Bàn tay làm sao [C] giữ một thời yêu thiết [E7] tha.
 
Mang ơn [Am] em trao tình một lần
Là kỷ niệm dù không đầm [F] ấm
Mang ơn [Dm] em đau khổ thật [Am] đầy
Là nắng [E] vàng dù nhốt trong [E7] mây.
 
Mang ơn [Am] trên cho cuộc đời [G] ta
Vài vạn [F] ngày gió cuồng mưa [E7]
Trong cơn [Am] đau một vùng hương [F] khói
Kéo ta [E7] về về cõi hư [Am] vô.

Danh sách hợp âm (Click để tắt)