Hop Am Chuan
Just another WordPress site

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Thánh ca 510)

≣≣
1.Này tình thương [C]yêu của Đức Chúa [Em]Trời
Không văn tả [Dm]được không lưỡi nào [C]phô
Vượt mọi ngôi [C]sao, cao ngất thiên [Em]đàng
Sâu hơn hỏa [Dm]ngục thăm thẳm vô [C]cùng
 
ĐK:
Chính Chúa phó [F]Con, gánh vác hết [Em]tội Sanh trong tổ [Dm]phụ thuở [C]xưa
Chúa muốn thứ [F]tha dấu tích ác [Em]phạm Đem con trở [Dm]lại giải [C]hòa.
 
2.Thời giờ qua [C]đi, nhân thế chuyển [Em]dời
Ngôi vua suy [Dm]bại, quốc vương diệt [C]vong
Người đời kinh [C]khiếp bởi Chúa giáng [Em]lâm
Xin non rơi [Dm]chận, tránh cơn lửa [C]hừng
 
ĐK:
Thánh Chúa xót [F]thương, giáng xuống phước [Em]ân
Đem ơn phước [Dm]chuộc kẻ [C]tin
Chúa dẫn dắt [F]ta đến nước sáng [Em]lạn
Thiên binh thánh [Dm]đồ ca [C]tụng.
 
3.Dầu mực tràn [C]lan, như cả biển [Em]sâu
Thay da cừu [Dm]mềm lấy khoảng trời [C]xanh
Dùng mọi thân [C]cây chế viết ghi [Em]hoài
Nhân gian thảy [Dm]làm sỉ phu tinh [C]đời
 
ĐK:
Cốt chép tính [F]danh bác ái Chúa [Em]Trời
Biển kia ráo [Dm]mực biết [C]đâu
Giấy bút viết [F]sao hết đức ái [Em]nhơn
Tuy giăng khắp [Dm]mọi phương [C]trời.
Bác ái của [F]Chúa lớn, cao, sâu, [Em]rộng
Tinh anh phú [Dm]cường biết [C]bao!
Kiếp kiếp các [F]thánh với cả thiên [Em]thần
Tôn vinh chúc [Dm]tụng chẳng [C]ngừng.
 
 

Danh sách hợp âm (Click để tắt)