Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
> Gộp Dòng < để dễ nhìn Hợp Âm
 
> Hợp Âm áp dụng cho Điệu Surf Chậm:
Bass 3 21 3 -> Bass 3 21 3 -> Bass 3 21 3 -> Bass 3 21 3
 
 
Kèn [C] vang đây đoàn [C] quân. Đều [G] chân ta cùng [Am] bước
Cờ [C] sao đi [C] đằng trước. Ta [G] vác súng theo [Am] sau
Nào [C] ta đi cùng [C] nhau. Đều [G] chân theo nhịp [Am] trống
Các [C] chiến sĩ tí [G] hon. Hát [Am] vang lên [C] nào!

Danh sách hợp âm (Click để tắt)