Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Dòng đời trôi [Am] xuôi chia tình ta hai nẻo đôi [D] đường
Người giờ sang [G] ngang để mình tôi lẻ bóng riêng [C] mang
Đời bạc như [Em] vôi khi tình tôi đã trao em [G] rồi
[Am] Thôi lỡ duyên [D] tình nhìn người cất bước sang [E7] sông.
 
Người giờ yên [Am] vui nơi giàu sang nhung gấm lụa [D]
Một mình tôi [G] mang bao sầu đau thao thức đêm [C] đêm
Chờ đợi tin [Em] ai mong ngày mai em sẽ quay [G] lại
Để mối duyên [E7] xưa cùng tôi đắp xây duyên [Am] tình.
 
Rồi từng ngày trôi [D] qua, lòng tôi đã phai nhạt [Am] tình
Còn gì đâu nữa mà [D] trông khi người ta đã xây tình [Am] mới
Rời xa bến tình [D] yêu mà tôi nhói đau trong [Am] lòng
Ôm tuổi phận long [G] đong nhìn người [E7] ta bước đi theo [Am] chồng.
 
Giờ còn riêng [Am] tôi ôm niềm đau giấu kín trong [D] lòng
Phận đời như [G] sông trôi về đâu nước lớn nước [C] ròng
Tình hợp rồi [Em] tan biệt ly ai biết đâu [G] ngờ
Như lục bình [E7] kia chợt thấy nhau lướt đi vô [Am] tình.

Danh sách hợp âm (Click để tắt)