Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
Tone [Am]
Vòng hợp âm: [F] [G] [Em] [Am]
verse:
Tiếng ai thở [F] than nơi thành đô cướp lấy em [G] đi
Sao nỡ bỏ [Em] đi quay về đây chẳng nói đôi [Am] lời
Em bước xe [F] hoa thương người ta vội trách [G] tình anh
Đò chưa sang [Em] sông em thay lòng vội bước [Am] theo chồng
 
pre-chorus:
Góc [F] nhà thiếu vắng tình [G] quê
Nhớ rằng sông [Em] quê còn người [Am] chờ
Ôm ấp mối [F] tình này anh hẹn người kiếp sau [G] đi
Lỡ lời tơ [Em] duyên trái ngang lỡ [Am] làng
 
chorus:
Sóng gió vây quanh chúng [F] mình sao đường về còn quá xa [G] xôi,
anh đứng nơi đây chờ [Em] em nơi hàn thuyên ta thầm [Am] ước
Phận duyên sao quá [F] lỡ làng,
Phận nghèo đâu trách [G] dung nhan,
Cơ duyên sao quá bẽ [Em] bàng,
sao tiếng lòng còn nhiều thở [Am] than
 
Thương cho một tấm thư [F] tình, kỉ niệm ngày đó [G] trao ai,
anh vẫn giữ nó bên [Em] thềm, em nỡ cất bước êm [Am] đềm
Cơn say sao quá [F] nồng nàn em vội vàng bước [G] sang ngang
thay màu áo [Em] mới thành đô lụa [Am]
 
[F] [G] [Em] [Am]
 
rap:
Người vẫn còn [F] đây nhưng sao ta tìm hoài chẳng thấy
Thay lòng đổi [G] dạ bước xa ta ngàn vạn trăm lần mới thấy
Ước hẹn câu [Em] thề ta xin chờ đợi người kiếp sau
Mai rồi tĩnh [Am] lặng ta chẳng còn để mình tìm lại thấy nhau
 
Đôi lời nhắn [F] nhủ trên đường đời của mình để lại phía sau
Đừng hẹn đừng [G] thề để chẳng còn phải tiếc nhung nhớ về nhau
Luyến tiếc một [Em] người nhưng xung quanh anh toàn là thân quỷ dữ
Em bước đi [Am] rồi chẳng cần phải tha thiết nhung nhớ về nhau
 
verse:
Tiếng ai thở [F] than nơi thành đô cướp lấy em [G] đi
Sao nỡ bỏ [Em] đi quay về đây chẳng nói đôi [Am] lời
Em bước xe [F] hoa thương người ta vội trách [G] tình anh
Đò chưa sang [Em] sông em thay lòng vội bước [Am] theo chồng
 
pre-chorus:
Góc [F] nhà thiếu vắng tình [G] quê
Nhớ rằng sông [Em] quê còn người [Am] chờ
Ôm ấp mối [F] tình này anh hẹn người kiếp sau [G] đi
Lỡ lời tơ [Em] duyên trái ngang lỡ [Am] làng
 
chorus:
Sóng gió vây quanh chúng [F] mình sao đường về còn quá xa [G] xôi,
anh đứng nơi đây chờ [Em] em nơi hàn thuyên ta thầm [Am] ước
Phận duyên sao quá [F] lỡ làng,
Phận nghèo đâu trách [G] dung nhan,
Cơ duyên sao quá bẽ [Em] bàng,
sao tiếng lòng còn nhiều thở [Am] than
 
Thương cho một tấm thư [F] tình, kỉ niệm ngày đó [G] trao ai,
anh vẫn giữ nó bên [Em] thềm, em nỡ cất bước êm [Am] đềm
Cơn say sao quá [F] nồng nàn em vội vàng bước [G] sang ngang,
thay màu áo [Em] mới thành đô lụa [Am]
 
[F] [G] [Em] [Am]
 
[F] Người đã bước qua [G] sông bên đấy ai [Em] đợi bên này ai vẫn [Am] trông
[F] Lòng buồn hóa cô [G] liêu nơi chốn phiêu [Em] bồng ôm lòng đớn đau [Am]
[F] Một mình khoác áo [G] phong trần, thương lắm một [Em] người chưa từng có [Am] nhau
 
lên nửa cung (#1):
Sóng [A#m] gió vây quanh chúng [F#] mình sao đường về còn quá xa [G#] xôi,
anh đứng nơi đây chờ [Fm] em nơi hàn thuyên ta thầm [A#m] ước
Phận duyên sao quá [F#] lỡ làng,
Phận nghèo đâu trách [G#] dung nhan,
Cơ duyên sao quá bẽ [Fm] bàng,
sao tiếng lòng còn nhiều thở [A#m] than
 
Thương cho một tấm thư [F#] tình, kỉ niệm ngày đó [G#] trao ai,
anh vẫn giữ nó bên [Fm] thềm, em nỡ cất bước êm [A#m] đềm
Cơn say sao quá [F#] nồng nàn em vội vàng bước [G#] sang ngang,
thay màu áo [Fm] mới thành đô lụa [A#m]
 
[F#] [G#] [Fm] [A#m] (x2)

Danh sách hợp âm (Click để tắt)