Hop Am Chuan
Just another WordPress site

Lỡ hẹn với dòng lam

≣≣
Mây chiều bảng lảng soi bóng [Gm]nước
Một chiếc thuyền [Cm]nan vội vã trở [Gm]về
Sông [F]Lam một dải xanh như [Cm]ngọc
Vời vợi [F]mắt ai buồn tái [D7]
 
Xa xa mây phủ non hồng [Gm]lĩnh
Đá vàng hoa [Cm]cài nở bến [Gm]sông
Câu hát giận [Cm]thương vương sóng [Gm]nước
Đò [Gm]đầy đò phải sang [F]sông
Đến duyên [Dm]em đi lấy [Gm]chồng
 
Đôi mắt người [D7]thương nghiêng vành [Gm]nón
Giận hờn chi [G7]rứa bến sông [Cm]buồn
Anh nỏ ngỏ lời [Cm]em chờ đợi sớm [Gm]hôm
Vì hoa đến [Cm]thì thì hoa phải [Gm]nở
Em xuống bến [F]đò em về bến [Cm]nớ
Nước mắt nhạt [F]nhoà theo mái chèo [Bb]buông
 
Từ độ chia [F]tay anh phiêu bạt muôn [Eb]phương
Nay trở về [F]quê đò gác bến [Cm]rồi
Nghe câu ví dặm người [Bb]ơi
Sương [Gm]chiều ướt lạnh dòng [Cm]trôi
Sông [F]lam xanh biếc [F]đôi bờ
Mà anh lỡ hẹn [Dm]chuyến đò sang [F]ngang
Sông [F]lam bên lở bên [F]bồi
Mà anh lỡ [D7]hẹn với người anh [Gm]thương

Danh sách hợp âm (Click để tắt)