Hop Am Chuan
Just another WordPress site

≣≣
capo 3
 
[Dm7]Một hai ba [G7] quả thông xanh
[Cmaj7]Một hai ba [A7]cánh hoa anh đào
[Dm7]Mình cùng nhau xoáy
[G7]Mình cùng nhau hát
[Cmaj7]Mình cùng nhau xé [A7]tan bầu trời.
[Dm7]Đạp lên chiếc lá khô [G7]rơi giữa đời
[Cmaj7]Đèo nhau lên miền [C9]xa xôi ấy
[Dm7]Bước lên tấm thảm
[G7]Bước lên tấm thảm
[Cmaj7]Rồi bayyyyy [A7]
 
[Dm7]Rồi bơi rồi bơi
Qua hải [G7]dương to đùng
Rồi [Cmaj7]leo rồi leo
Lên núi [C9]cao vời vợi.
[Dm7]Cha đa đi đà
[G7]Chá đa đi đà [Cmaj7]đà đá [C9]
[Dm7]Phơi dưới trăng, dưới [G7]hoa lá thơm
[Cmaj7]Đem ánh dương, ánh sao [A7]để vào
[Dm7]Trong giấc mơ khói bay [G7]lả lơi
[Cmaj7]Ta đã quên,[G7] đã chôn những ưu [C9]phiền.
....
[Dm7]Một hai ba [G7]quả thông xanh
[Cmaj7]Một hai ba [A7]cánh hoa anh đào
[Dm7]Mình cùng nhau xoáy
[G7]Mình cùng nhau hát
[Cmaj7]Mình cùng nhau xé [C9]tan bầu trời.
[Dm7]Đạp lên chiếc lá [G7]khô rơi giữa đời
[Cmaj7]Đèo nhau lên miền [A7]xa xôi ấy
[Dm7]Bước lên tấm thảm
[G7]Bước lên tấm thảm
Rồi [Cmaj7]bayyyyy [C9] [A7]
 
[Dm7]Gió đưa hương hoà [G7]với thân ta
[Cmaj7]Nắng đã treo trên [A7]đồi
[Dm7]Ngắm tinh hoa của [G7]chốn nhân gian
[Cmaj7]Nhận ra mắt ta đã [A7]mờ
...
[Dm7]Một hai ba [G7]quả thông xanh
[Cmaj7]Một hai ba [A7]cánh hoa anh đào
[Dm7]Mình cùng nhau xoáy
[G7]Mình cùng nhau hát
 
 
[Cmaj7]Mình cùng nhau xé [C9]tan bầu trời.[A7]

Danh sách hợp âm (Click để tắt)