Just another WordPress site

Sẽ có một ngày

Sáng tác: Anh Việt Thu | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4487

Giảm tone [F] Tăng tone

1. Anh đã [F] biết sẽ có một [C] ngày một ngày như hôm [Bb] nay
Trời tháng [Gm] tám không có sương [C] mù nắng lên thật [F] đẹp
Anh đã biết sẽ có một [C] ngày một ngày thật [Bb] xinh
Anh sẽ [C] đưa em cuối cuộc đời bình yên trong hơi [F] thở

2. Em em cũng [F] biết sẽ có một [C] ngày một ngày như hôm [Bb] nay
Em sẽ [Gm] đón những chiếc hôn [C] đầu đắng cay tuyệt [F] vời
Em em đã biết sẽ có một [C] ngày một ngày thật [Bb] xinh
Sẽ vuốt [C] mi vuốt mắt đưa anh ngũ chẳng buồn chuyện [F] vu vơ

ĐK: Con [Bb] biết sẽ có một [F] ngày
Một [Bb] ngày anh em bỡ ngỡ gặp [C] nhau
Biết nói những [F] gì cho tim không xa lạ
Một ngày hân hoan khi hòa bình sẽ [Gm] đến
Để còn [C] biết con còn có [F] cha
Mẹ có [Bb] biết con đã nguyện [F] cầu lâu [Dm] lắm
Khi ước [Gm] mơ sẽ có một [C] ngày một ngày như hôm [F] nay

Con [Bb] biết con đã nguyện [F] cầu
Một [Bb] ngày không xa có thể hôm [C] nay
Thấy bạn [F] bè thật dễ thương vô cùng
Một ngày hân hoan khi hòa bình đã [Gm] đến
Để con [C] biết con còn có [F] nhau
Mẹ có [Bb] biết con đã nguyện [F] cầu lâu [Dm] lắm
Khi ước [Gm] mơ sẽ có một [C] ngày một ngày như hôm [F] nay

Có Thể Bạn Thích