Just another WordPress site

Sao mắt mẹ chưa vui

Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3232

Giảm tone [Am ] Tăng tone

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ngập người
[G] Ðêm nay hòa bình không [Am] nụ cười trên [C] môi
Nhìn quanh [Em] em không ai còn lại
Không ai còn [Am] lại ru đỡ tình người cho có [E7] đôi

Ðêm nay hòa [Am] bình sao mắt mẹ chưa [C] vui
Mẹ hãy ra [Am] xem đường phố ngập người
[G] Ðêm nay hòa bình mắt [Am] mẹ buồn như [C] kinh
Lời kinh [Em] đêm ru căn nhà lạnh
Ru me một [Am] mình ru mẹ một [Em] mình ôm bóng [Am] đêm

ÐK: Ðêm nay hòa [C] bình tôi muốn [F] nghe
Lời nói âm [C] u trên đường về của [Am] mẹ
Ðiệu hát hoang [Dm] vu trên phố sáng của [Em] anh
Giọng cười em [Am] thơ âm thầm từ thềm [C] vắng
Chị hát nghẹn [Am] ngào bên nôi ấm của [E] con

Ðêm nay hòa [Am] bình tôi muốn [F] đi
Tìm thấy em [C] thơ trong nụ cười của [Am] chị
Tìm thấy me [Dm] xưa trên môi nín của [Em] cha
Tìm gặp tên [Am] anh trong tình người vợ [C] góa
Tìm thấy bạn [Em] bè trong nỗi nhớ của [E] ta

2. Ðêm nay hòa [Am] bình sao anh lại chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ngập người
[G] Ðêm nay hòa bình anh [Am] gọi thầm tên [C] ai
Gọi tên [Em] ai trong căn nhà nhỏ
Anh đi trận [Am] về nghe lại chuyện kể ngỡ giấc [E] mơ

Ðêm nay hòa [Am] bình sao mắt chị chưa [C] vui
Chị hãy ra [Am] xem đường phố ngập người
[G] Ðêm nay hòa bình sao [Am] chị còn bâng [Em] khuâng
Chị ru [Em] con sao ru lạnh lùng
Ru cha bỏ [Am] mình ru đời chỉ [Em] còn mẹ với [Am] con

Có Thể Bạn Thích