Just another WordPress site

Ru tương lai buồn

Sáng tác: Đynh Trầm Ca | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Boston | : 4115

Giảm tone [Dm] Tăng tone

1. Rồi [Dm] mai mình vẫn cô [A7] đơn
Nằm [D7] nghe lời gió chiêu [Gm] hồn
Nhớ [Dm] về nghìn đến lang [A7] thang
Nghe [Gm] hồn vọng quá mênh [A7] mang

Rồi mai máu lạnh tim [Dm] khô
Hồn [D7] nghiêng về cõi âm [Gm] nào
Mắt [Dm] sầu mi khép tay [A7] xuôi
Chán người một đời không biết [Dm] vui

ĐK: [Bb] Ôi bao nhiêu năm tôi đến trên đời [Dm] này
Người cho tôi đau [Bb] xót đời cho tôi cay [F] đắng
Những rẻ [Gm] khinh những hận [Dm] thù vây buộc thân [A7] tôi
Anh xót [Dm] thêm giọt [F] lệ anh khơi [C] thêm mộ [Gm] sầu
Anh đồng [F] loã với [A7] người với đời để [Dm] giết tôi

2. Rồi [Dm] ra dù có mai [A7] sau
Thì [D7] tôi đời cũng u [Gm] sầu
Tôi [Dm] cũng đành một kiếp cô [A7] đơn
Với [Gm] tài hoa cũng vùi [A7] chôn

Rồi mai cửa huyệt [Dm] khơi sâu
Và [D7] tôi nằm dưới mộ [Gm] sầu
Nhớ [Dm] người tôi dỗ tôi [A7] nguôi
Nhớ người tôi dỗ tôi [Dm] quên

Có Thể Bạn Thích