Just another WordPress site

Nụ hôn đầu

Sáng tác: Phạm Duy | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3629

Giảm tone [Em] Tăng tone

Lần [Em] đầu ta ghé môi hôn
Ta hôn [Am] em hôn [C] em
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu
Hoàng hôn ve bỗng kêu vang
Ve kêu [Am] vang kêu [C] vang
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu.

Vườn thì [G] xanh và cỏ thì [C] biếc
Ôi trưa [G] vàng và ngàn [D] cây phượng [D7] vĩ huy hoàng trổ [G] bông
Ta hôn [B7] em hôn [Em] em
Ta hôn [G] em hôn [C] em lần [G] đầu.

Trên môi [C] ta nở vàng đóa [G] hồng
Ta hôn em trời đất một [C] lòng
Lòng chứa [G] chan
Tiếng [B7] cười đâu đó giòn [Am] tan
Nụ hôn ngày [D] đó miên man một [C] đời
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu.

Lần [Em] đầu ta ghé môi hôn
Ta hôn [Am] em hôn [C] em
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu
Hoàng hôn ve bỗng kêu vang
Ve kêu [Am] vang kêu [C] vang
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu.

Hôm [E] nay chợt nhớ thương người
Chợt nhớ môi người
Tiếng ve mùa [B7] cũ rụng rời vai [E] anh
Trưa [A] vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín [B7] đỏ trên cành phượng [E] xưa.

* Trên cành phượng [C] xưa!
Trên [B7] cành phượng [E] xưa!

Có Thể Bạn Thích