Just another WordPress site

Nụ hoa chưa nở

Sáng tác: Vũ Chương | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 4843

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Đừng than đừng khóc biệt ly người [Am] ơi!
Thương đau xót [C] xa cũng chỉ thế [Am] thôi
Trường sa còn những bạn hữu mong [Dm] tôi
Đừng gợi lên ý đơn [E7] côi, mỗi lần thấm khăn lệ rơi

2. Cười lên dù cho là đây lần [Am] cuối
Tôi đi chiến [C] chinh gian khổ vẫn [Am] vui
Ngày mai này nếu còn nhắc tên [Dm] tôi
Đừng buồn ray rức đôi [E7] môi, nản lòng chiến binh xa [Am] vời

ĐK: Quê hương chiến [G] tranh
đã [F] bao năm lầm [Am] than
Tôi còn đi chống xâm [Dm] lăng
Thương em nhiều [Am] lắm!
Nhưng [F] tan mùa lửa [E7] khói
Mới yên lòng đẹp [Am] đôi [Dm][Am]

3. Ngày tôi về em là dâu ngày [Am] cưới
Yêu đương gió [C] mây em ở với [Am] tôi
Một căn nhà lá một bóng trăng [Dm] vơi
Một giàn thiên lý em [E7] ơi chúng mình đắm trong hương [Am] đời

Có Thể Bạn Thích