Just another WordPress site

Nợ trần

Sáng tác: Châu Kỳ | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow | : 5010

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Ngày [Em] nào tuổi còn thơ [B7] ấu bên [Em] người
Mẹ hiền yêu [D] dấu còn [G] đâu
Tình thương [Am] ấy đã chôn [B7] sâu không tìm thấy [Em] rồi
Nẻo [B7] trần gian bước u hoài
Ôi dòng [Am] đời đang cố [B7] trôi người chia [D] nhau vào sớm [B7] tối.

2. Trần [Em] ai lợi danh trên [B7] hết đây [Em] rồi
Buồn thay sông [D] núi lìa [G] đôi
Nào ai thương [Am] xót cho [B7] ai ơ kìa thói [Em] đời
Xin [B7] trời run rủi cho người
Cho [Am] người tìm nhau tới [B7] lui để quên giá lạnh bồi [Em] hồi.

ĐK:
Nào mấy [G] ai đi hết đường rồi
Nào mấy [Am] ai vui sướng trọn [Em] đời
Kìa món nợ trần ai vẫn còn [B7] mãi [Am]
Đang mê [D] chi ánh mắt nụ [G] cười
Buông con thơ giá buốt hình [C] hài
Quay lưng đi che lấp u [Am] hoài đành [B7] thôi.

Trời đã sinh [G] ra kiếp làm người
Cùng tiếng khóc [Am] than lẫn giọng [Em] cười
Tình nhân loại ngày nao tìm [B7] tới [Am]
Xin quên [D] đi bóng dáng ngoài [G] đời
Thương yêu nhau cho ấm hình [C] hài
Xuôi đôi tay thôi cũng hết [Am] rồi [B7] người [Em] ơi.

3. Trần [Em] ai đường đi sao [B7] vẫn thấy [Em] dài
Trải bao sóng [D] gió nổi [G] trôi
Ngày nào thấy [Am] bóng tương [B7] lai cho đẹp ý [Em] đời
Đây [B7] dòng tâm huyết thay lời
Thay [Am] lời hỏi xem mấy [B7] ai trả xong món nợ trần [Em] rồi.

Có Thể Bạn Thích