Just another WordPress site

Nhớ quê

Sáng tác: Đức Quỳnh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Valse | : 5343

Giảm tone [G] Tăng tone

Em [G] ơi hôm nay anh thấy buồn
Lanh [D7] lùng hơi gió buốt [G] sương
Cô [Em] đơn là bầu trời đen [Am] tối
Ôi [D7] đời sao chán [G] ghê
Đời [G] anh là [D7] bến cô [G] lêu
Không [D7] đò không khách
Không người viếng [G] thăm

Đọc: Em [G] ơi lòng anh khổ những chiều
Những chiều giông gió kéo lê thê
Gió từ mười phương đuổi lạnh về
Mây xám che trời không chổ hở
Anh [D7] buồn anh thấy nhớ [G] quê

Thương [Bm] cha nhớ [Em] mẹ đang [D] chờ
Cô [Am] đơn anh [Em] khóc như [D7] một trẻ [G] thơ
Đợi [Em] chờ một [Bm] bóng ly [Em] hương
Mai [D7] già huyên héo đoạn trường cách [G] xa
Em ơi hôm nay anh thấy [D7] buồn
Lạnh lùng anh thấy nhớ [G] quê

Có Thể Bạn Thích