Just another WordPress site

Nhắn bạn tình xa

Sáng tác: Anh Việt Thu | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Habanera | : 3304

Giảm tone [Em] Tăng tone

Ai có hỏi nhắn lại dùm [Em] em
Từ nay thôi nhé, tình [Am] duyên đã lỡ làng [Em] rồi
Tất cả tội [Am] tình em gánh [B7] chịu mọi điều cay đắng
Mà giờ đây em tan nát [D] lòng
Mong rằng anh [B7] hiểu sẽ tha thứ [Em] dùm.

Khi có dịp trả lại dùm cho [Em] em
Này chồng thư [B7] cũ khi [E] xưa đã trao nhau lần đầu
Và [A] đây chiếc khăn tay kỷ [F#m] niệm
Em nhớ [B7] rằng một hôm anh nói
Khi biết [E] yêu chỉ yêu người tình [F#m] thôi
Nhưng hận ai chẳng [B7] bằng hận người mình đã [E] yêu.

Nếu một mai anh nhớ lại tình [A] mình
Thì hiểu rằng cho [E] em đời em như hoa hướng [B7] dương
Như thuở [E] nào vẫn như thuở [A] nào
Dù mối [B7] tình mình đã dở dang
Dù vẫn [D] mong cho quên hết rồi
Nhưng lòng vẫn [B7] thương, thương nhớ nhớ suốt [E] đời.

Có Thể Bạn Thích