Just another WordPress site

Người xa người

Sáng tác: Diên An | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Boston | : 5943

Giảm tone [Am] Tăng tone

Có một [Am] người vừa lầm lỡ duyên [E7] đầu
Có một [G] người đày ta xuống mộ [C] sâu
Ngày hôm [E7] qua yêu mến cho [Am] người
Ngày hôm [F] nay chỉ hờn oán [E7] thôi

Nếu ân [Am] tình cầm bằng nước qua [E7]cầu
Ước hẹn [G] nhiều nào có nghĩa gì [C] đâu
Từ xa [E7] nhau tìm cơn mộng [Dm] đắng
Tưởng thiên [E7] đường đâu ngờ trầm [Am] luân

[C] Xin đừng đem [Am] theo những lời thương [Dm] yêu
Càng xót xa [E7] nhiều đây đường thêu hoa
Cho người đi qua để tình cách [Am] xa

Có một [Am] người đành lòng mất một [E7] người
Giấu lệ [G] đời để cho tiếng cười [C] vui
Tình không yên thì thôi tình [Dm] lỡ
Duyên không [E7] thành duyên đành thờ [Am] ơ

Có Thể Bạn Thích