Just another WordPress site

Ngày xưa quen biết

Sáng tác: Mạc Phong Linh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3038

Giảm tone [C] Tăng tone

1. Ngày xưa quen [C] biết anh [Am] hay nói rằng tại [C] em
Cả trong giấc mơ trăm [Am] điều cũng là tại [C] em
Chiều nắng chiều [Am] mưa hẹn em đường xa vẫn [Dm] lại
Lỡ không đón đưa em [G] được

2. Ngày yêu say [C] đắm em [Am] hay nói tùy [C] anh
Bởi khi đã yêu tâm [Am] hồn cũng tùy ở [C] anh
Và cũng từ [Am] đây đường xa mình em đón [Dm] đợi
Còn [G] ai biết gì nữa [C] đâu

ĐK: Anh ơi ngày mới [F] lớn đời [Am] biết yêu lần [G] đầu
Em [F] tưởng rằng tình [Dm] yêu không [C] buồn như tơ [G] liễu
Không [F] như tia nắng [Am] chiều tắt [G] lịm trong cô [Em] liêu
Suốt [Am] đời mình còn có [G] nhau

3. Ngày nay tan [C] vỡ không [Am] ai nói rằng tại [C] ai
Chẳng nghe nói câu êm [Am] đềm rót mật vào [C] tai
Phận gái giờ [Am] đây mười phương sầu thương góp [Dm] lại
Nhìn [G] mưa gió đời trắng [C] tay

Có Thể Bạn Thích