Just another WordPress site

Ngày vui cuối tuần

Sáng tác: Hồng Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Habanera | : 3503

Giảm tone [Dm] Tăng tone

1. Tuần rồi qua hết chẳng gặp [Dm] em
Chắc em đã giận đến mình đêm
Chẳng em sẽ chẵng để mình [Gm] yêu
Chắc em [Dm] sẽ bảo tại mình [A7] quên và không thèm đến

2. Bảy ngày qua hết chẳng gặp [Dm] em
Chắc em sẽ giận mình trọn tuần
Chắc em sẽ chẳng tìm mình [Gm] đâu
Chắc em sẽ [Dm] còn giận mình [A7] lâu và không nói [Dm] chuyện

ĐK: Tuần [Dm] qua [F] mình chẳng gặp [Dm] em
[F] Nên lòng thương [Dm] mến nhắc [D7] hoài một tên [Gm] em
Mà em chắc nói mình quên, quên thuyền quên [A7] bến
nên cả tuần không [Dm] đến [Gm][Dm]

3. Tuần này đi hết phép thường [Dm] niên
Đến em đến trọn cả bảy ngày
Chắc em bớt giận mình cùng [Gm] vui
Chắc em sẽ [Dm] mừng mình gần [A7] nhau ngày vui cuối [Dm] tuần

Có Thể Bạn Thích