Just another WordPress site

Ngập ngừng

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3114

Giảm tone [C] Tăng tone

1. [C] Trời chiều thu có [Am] đôi bướm say đường [C] hoa
[G] Tìm thuyền thu cánh bay cánh bay ngập ngừng
[C] Trời chiều [Am] thu lá khô bay ô [G] hay ô hay ô hay như [Dm] dạt [G7] làn [C] mây.

2. [C] Trời chiều thu có [Am] dăm áng mây ngừng [C] trôi
[G] Chờ mong ai có đôi cánh chim bên trời
[C] Trời chiều [Am] thu có tim tôi yêu [G] thu yêu thu yêu thu yêu [Dm] cả [G7] trời [C] thu.

ĐK:
[Am] Lá thu rơi kìa lá thu rơi tim mùa thu [C] vỡ
[Em] Tiếng chuông buông kìa tiếng chuông buông tiếng thu bồi [G] hồi
[Am] Tiếng thu sau kìa tiếng thu sau đem nguồn tin [C] tới
[G] Bước sang sông nàng bước sang sông khi tình vừa [C] khơi.

3. [C] Lòng tôi yêu tiếng [Am] thu tiếng thu đìu [C] hiu
[G] Lòng tôi yêu dáng thu dáng thu tiêu điều
[C] Tình…….biết nói sao thu [G] ơi thu ơi thu ơi đang [Dm] ngập [G7] ngừng [C] trôi.

Có Thể Bạn Thích