Just another WordPress site

Ngàn năm mây bay

Sáng tác: Trần Thiện Thanh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 5541

Giảm tone [C] Tăng tone

Thuở còn học trò mượn áo nhà [C] thơ
Hay đứng yên bên song hàng [F] giờ
[C] Lúc thả hồn mình lên vút trời [Dm] mơ
Mong góp [G] mây không gian làm [C] hoa [F][C]

Ngàn năm mây [F] bay
Hoa mây chưa [Am] nở lòng vẫn mê [C] say
Vẫn một trời [Am] mộng vẫn một trời [Dm] mơ
Nhưng đời chỉ [G] là ngàn thuở mây [C] bay [F][C]

Khoát áo đường [F] mây
Nợ tan [Am] bồng hoen trắng đôi [C] tay
Áo trắng trời [Dm] mây
Nữa cuộc đời tóc trắng màu [G] mây

Vài nghìn năm nữa trời còn mây [C] bay
[F] Hoa mây không nỡ lòng cố [C] mê say
Vẫn nghìn lần [Am] mộng vẫn nghìn lần [Dm] mơ
Vẫn nhớ vẫn [G] thương vẫn nghe mong [C] chờ

Có Thể Bạn Thích