Just another WordPress site

Mùa lúa chín

Sáng tác: Thu Hồ | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3341

Giảm tone [F] Tăng tone

1. Ai đi [F] về đồng ruộng mà xem
Có mùa lúa thơm vàng nặng hạt reo cùng đây [C7] đó
Ai đi [F] về đồng ruộng mà xem
Ðến mùa lúa chín đều nhộn nhịp [C7] ta hái [F] về

Kìa [Bb] xem bao gái [F] thơ hát hò [C7] quay về thôn [F] xóm
Trai [Bb] tơ [C7] với lúa [F] vàng mau [C7] tay hái đem [F] về
Kìa mục [F] đồng reo vang kìa đàn cò bay sang
Làng từng làng xa [C7] xa muôn [F] trùng
Mùa này [Bb] mùa lúa chín mùa này [F] mùa vui ca
Với bao đồng [C7] ruộng ngát [F] hương

2. Ai đi [F] về đồng ruộng mà xem
Có múa lúa tốt lành rộn rịp khi vừa [C7] chín
Ðây dân [F] cày hoài vọng từ lâu
Với mùa lúa thơm đều cùng hòa [C7] ca hát [F] mừng

Có Thể Bạn Thích