Just another WordPress site

Mưa đêm nay

Sáng tác: Anh Việt Thu | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Habanera | : 3383

Giảm tone [Am] Tăng tone

Thăm thẳm đường [Am] trường, tôi, người cô [F] độc
[G] Mòn gót [C] giày cắm trọ quán đêm [Am] nay
[A7] Mưa Cẩm [Dm] Giang như [Am] niềm đau ai [E7] khóc
Đường sụt sùi trong mấy nẻo truông [Am] lầy [E7][Am]

Cho cốc [C] cà phê, cô hàng xanh [F] tóc!
[G] Tôi uống [C] đắng cay,hay mắt em [Dm] say?
Nghe đâu [Am] đây ai [G] cười lên vỡ [Em] ngọc
Thấy đau chúng [E7] mình một kiếp trắng [Am] tay

Thăm thẳm đường [Am] trường, tôi, người cô [F] độc
[G] Mòn gót [C] giày cắm trọ quán đêm [Am] nay
[A7] Cẩm Giang [Dm] ôi ! đây, [Am] ngày xưa tang [E7] tóc
Xiềng khua chân rổn rảng kiếp đi [Am] đày

Cô hàng [Am] xanh tóc, cà-phê [F] đầy cốc.
Miệng em [Am] cười, nhạc [G] đắng chở màu [C] cay
Cẩm Giang [Dm] ôi ! đây, [Am] nhà xiu tróc [Em] nóc
Mồ những [E7] ai nằm trăng lạnh gió [Am] lay?

Cổng biên [C] thuỳ lòng tham luôn dời [G] cọc
[Am] Rồi, với thời [E7] gian, người chết, xanh cây!
Cho thêm [C] nữa cà phê, sao em [Dm] khóc ?
Ta hiểu [F] rồi, lòng [Am] đã cảm thương [Dm] vay
Nước sông [E7] Vàm Cỏ [F] nguồn xuôi trong [Am] lọc
Có chắc [Dm] mang hoa [G] về quán ngày [C] mai?
Cho thêm [F] nữa đi, và em [Dm] thôi ừng [C] khóc !
Trời hết [G] đêm, rồi nắng dâng [C] ngày
[E7] Tôi, tôi là [Am] khách lữ hành cô độc
[Dm] Vỡ lệ nằm [E7] nghe mưa quán đêm [Am] nay.

* [C] Tôi, tôi là [Am] khách lữ hành cô độc
[Dm] Vỡ lệ nằm [E7] nghe mưa quán đêm [Am] nay

Có Thể Bạn Thích