Just another WordPress site

Màu hoa trắng

Sáng tác: Y Vũ | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 2689

Giảm tone [Em] Tăng tone

Màu hoa [Em] trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình
Lần cưới [Am] em anh còn nhớ chăng [Em] anh
Màu hoa trắng và ngày vui [C] đó
Cớ vì [B7] sao anh nỡ quên cho [Em] đành.

Chốn này vẫn vui [Am] tình yêu nước [B7] non
Chốn này vẫn trông chờ anh sớm [Em] khuya
Mong người yêu xum vầy con đường [C] ấy lạc loài
Sao hoài [B7] thân gục đầu trong tăm tối.

Màu hoa [Em] trắng ngày nào trên tóc mây buông dài
Không lẽ [Am] nay thay màu trắng khăn [Em] sô
Màu hoa trắng về làm chiến [C] sĩ
Với vòng [B7] hoa trên áo thay trên [Em] mồ.

Có Thể Bạn Thích