Just another WordPress site

Mai đây hòa bình

Sáng tác: Nguyên Thảo | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3154

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. [Am] Rồi ngày mai [G] đây hòa bình đã [Am] về trên quê hương
Ta sẽ trở [D] lại thăm cánh đồng [Am] vàng
Đã trổ hoa [F] vàng thơm mùa lúa [E7] chín.

[Am] Người tình năm [G] xưa hôm nay đã [Am] trở về trên sông
Sông nước hiền [D] hòa cô lái mặn [Am] mà
Khua nhẹ mái [E7] chèo đưa khách sang [Am] sông.

ĐK:
[Am] Ô này mẹ già ơi này người tình ơi
Ra mà [D] xem ô hay mặt [Am] trời
Mặt trời tuyệt [D] vời trên sông núi bao [E7] la.

[Am] Ô này là con tim chào mời anh em
Mai này [D] xem dung nhan hòa [Am] bình
Hòa bình rạng [F] ngời trên [E7] sông nước đời [Am] đời.

2. [Am] Rồi ngày mai [G] đây đường dài quốc [Am] lộ rộng thênh thang
Trên chuyến tàu [D] về thăm hết bạn [Am] bè
Đã từ lâu [F] rồi chia lìa đôi [E7] ngả.

[Am] Tìm về quê [G] cha hôm xưa súng [Am] nổ đầy trên nương
Tang tóc một [D] trời đau xót lòng [Am] người
Nay đã qua [E7] rồi như giấc mơ [Am] thôi.

ĐK:
[Am] Ô này mẹ già ơi này người tình ơi
Ra mà [D] xem ô hay mặt [Am] trời
Mặt trời tuyệt [D] vời trên sông núi bao [E7] la.

[Am] Ô này là con tim chào mời anh em
Mai này [D] xem dung nhan hòa [Am] bình
Hòa bình rạng [F] ngời trên [E7] sông nước đời [Am] đời.

3. [Am] Đường về quê [G] hương hôm nay đã [Am] nở đầy hoa thơm
Thơm ngát mọi [D] nhà thơm đất mẹ [Am] già
Thơm qua miếng [F] trầu cho bền duyên [E7] lâu.

[Am] Trời rộng bao [G] la đôi chim bé [Am] nhỏ đùa tung bay
Sông núi của [D] mình nay đã hữu [Am] tình
Nước Việt muôn [E7] đời như đóa hoa [Am] xinh.

ĐK:
[Am] Ô này mẹ già ơi này người tình ơi
Ra mà [D] xem ô hay mặt [Am] trời
Mặt trời tuyệt [D] vời trên sông núi bao [E7] la.

[Am] Ô này là con tim chào mời anh em
Mai này [D] xem dung nhan hòa [Am] bình
Hòa bình rạng [F] ngời trên [E7] sông nước đời [Am] đời.

Có Thể Bạn Thích