Just another WordPress site

Mặc niệm

Sáng tác: Phạm Duy | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3023

Giảm tone [Am] Tăng tone

[Am] Xin một lúc mặc [E] niệm
[F] Xin một lúc mặc [Am] niệm
Cho triệu người đã [F] chết !
Chết trong lòng cuộc [Am] chiến !

[Am] Xin một phút bồi [E] hồi
[F] Xin một phút bồi [Am] hồi
Cho những người tinh [E] khôn !
Cho những đứa dại [Am] khờ !

[Dm] Xin cúi đầu thật thấp
[E] Xin âm thầm được khóc
Những oan hồn bè [B7] bạn !
[E] những oan hồn kẻ [Am] thù !

[Am] Cùng đi thăm mộ tối
[E] Từng làn hương mờ khói
[F] Xin cho phủ cờ [E] rồi
Nguyện khấn chung một [Am] lời !

Là người Việt [A] Nam là xin tha thứ
Tha thứ cho [E] nhau, tha thứ cho [A] đời !
Tủi hờn cùng [A] chung cùng chung kiêu hãnh
Chung kiếp gian [E] nan chung kiếp u [A] buồn

Cùng một mẹ [A] cha chung lời chung tiếng chung nòi chung giống
Xâu xé tan [E] hoang hai mươi mấy năm [A] ròng
Xin thổi kèn [A] lên, tiếng kèn u uất ! tiếng kèn u uất !

Xin đốt nén [E] nhang đốt nến hai [A] hàng
Việt Nam hãy khóc, [E] khóc cho thật nhiềụ.thật [A] nhiều !

Có Thể Bạn Thích