Just another WordPress site

Lời cảm ơn cuối cùng

Sáng tác: Lê Minh Bằng | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 4910

Giảm tone [Em] Tăng tone

Version 1: Thanh Thúy hát trước 1975

Người [Em] ơi thôi từ [G] đây hãy coi [Am] tôi
Như là đã [Em] chết đã chết thật [C] rồi
Tuy còn [F#7] đó nhưng đã chết [B7] rồi

Chỉ đau [Em] lòng có một lần thôi
Và chỉ đau [E7] lòng trong phút giây [Am] thôi
Thì xin [Em] người thôi giọt nước [B7] mắt
Rồi chỉ là man mác thương [Em] thay cho mối [B7] tình này
Cám ơn người cám ơn người lắm người [B7] ơi

Gặp [Em] nhau nói gì thêm [B7] nữa
Đã [Em] muộn rồi tất cả đã muộn [B7] rồi
[Em] Ôi cuộc đời cuộc đời cuộc đời
Phải [B7] chăng mi là nghĩa trang
Phải chăng là nghĩa trang [Em] buồn

[Em] Ôi tình yêu tình yêu tình yêu
Phải [B7] chăng mi là cỗ [Em] xe
Theo đôi song [Am] mã kéo trên đường [G] đê
Mang theo [C] kỷ niệm mối duyên [B7] đầu
Kỷ niệm [Em] đau kỷ niệm đau là một vòng hoa
Tiếc thương do tay người [B7] yêu đặt lên nấm [Em] mộ

——————–
Version 2: Thanh Thúy hát sau 1975

Người [Em] ơi thôi từ [G] đây coi xem [Am] tôi
Như là đã [Em] chết đã chết thật [C] rồi
Tuy còn [F#7] đó nhưng đã chết [B7] rồi

Chỉ đau [Em] lòng có một lần thôi
Và chỉ đau [E7] lòng trong phút giây [Am] thôi
Thì xin [Em] người thôi đừng thương [B7] tiếc
Rồi chỉ là man mác thương [Em] thay cho mối [B7] tình này
Cám ơn người cám ơn người lắm người [B7] ơi

Gặp [Em] nhau nói gì thêm [B7] nữa
Đã [Em] muộn rồi tất cả đã muộn [B7] rồi
[Em] Ôi cuộc đời cuộc đời cuộc đời
Phải [B7] chăng mi là nghĩa trang
Phải chăng là nghĩa trang [Em] buồn

[Em] Ôi tình yêu tình yêu tình [Am] yêu
Phải [B7] chăng mi là cỗ [Em] xe
Theo đôi song [Am] mã kéo trên đường [G] đi
Mang theo [C] kỷ niệm mối duyên [B7] đầu
Kỷ niệm [Em] đau là một vòng hoa
Gió sương do tay người [B7] yêu đặt lên nấm [Em] mộ

——————-
Version 3: Duy Khánh trình bày

Người [Em] ơi thôi từ [G] đây xem coi [Am] tôi
Như là đã [Em] chết đã chết thật [C] rồi
Tuy còn [F#7] đó nhưng đã chết [B7] rồi

Chỉ đau [Em] lòng có một lần thôi
Và chỉ đau [E7] lòng trong phút giây [Am] thôi
Thì hỡi [Em] người xin đừng thương [B7] tiếc
Và lạy trời xin cố quên [Em] đi quên mối [B7] tình đầu
Cám ơn người cám ơn người lắm người [B7] ơi

Gặp [Em] nhau nói gì thêm [B7] nữa
Giã [Em] từ suốt đời giã từ [B7] người
[Em] Ôi cuộc đời cuộc đời cuộc đời
Phải [B7] chăng mi là nghĩa trang
Phải chăng là nghĩa trang [Em] buồn

[Em] Ôi tình yêu tình yêu tình [Am] yêu
Phải [B7] chăng mi là cỗ [Em] xe
Theo đôi song [Am] mã kéo trên đường [G] đê
Mang theo [C] kỷ niệm mối duyên [B7] đầu
Kỷ niệm [Em] đau kỷ niệm đau là một vòng hoa
Tiếc thương do tay người [B7] yêu đặt lên nấm [Em] mộ

Có Thể Bạn Thích