Just another WordPress site

Kinh khổ

Sáng tác: Trầm Tử Thiêng | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Tango | : 19647

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Mẹ ngồi nguyện cầu hằng [Em] bao đêm [D]
Lời kinh vọng xa thật [Em] êm đềm
Mẹ cầu cho [D] con vượt qua ngày [Em] tròn
Mẹ cầu cho [D] em tuổi trời xanh còn nguyên đừng [B7] biến mất. [Em]

Người về một ngày một [Em] lưa thưa [D]
Người đi càng đêm càng [Em] đông dần
Từng dài âu [D] lo từng đêm [Em] đợi chờ mộng thật cam [D] go
Miễn là mai niềm đau thành [Em] nụ cười. [B7]

ĐK1:
Xin cho [Em] me tròn lời kinh đêm [Am] nay
Người sẽ [Em] về trước khi trời khuất [B7] núi
Xin cho [Em] me một giờ im kinh [Am] động
Người sẽ [Em] về dù rách rưới tả [Am] tơi.

Người về một giờ một [Em] đông thêm [D]
Người đi càng đơn càng [Em] thưa dần
Một thời điêu [D] linh một phen hoạn [Em] nạn
Còn lại hôm [D] nay với vòng tay tình yêu người [Em] và người.

2 Lời nguyện cầu này dành [Em] cho nhau [D]
Từ khi loạn ly vào [Em] đêm đầu
Tình người tiêu [D] hao niềm tin bội [Em] bạc
Gà giục sang [D] canh mái đầu tơ ngoài hiên tròn [B7] tiếng gáy. [Em]

Lạnh lùng một ngày một [Em] qua mau [D]
Lời kinh mù sương mờ [Em] trên đầu
Mộng chờ sau [D] đêm ngày mai thật [Em] lạ thù hằn anh [D] em
Bỗng nhìn nhau gọi nhau thật [Em] đậm đà. [B7]

ĐK2:
Xin cho [Em] me tròn niềm tin đêm [Am] nay
Người sẽ [Em] về trước khi mẹ khuất [B7] núi
Xin cho [Em] me ngoài trời im kinh [Am] động
Người sẽ [Em] về dù rách rưới tả [Am] tơi.

Người về một giờ một [Em] đông thêm [D]
Người đi càng giây càng [Em] không còn
Rời ngày sinh [D] ly rời đêm tử [Em] biệt
Còn lại hôm [D] nay những lời kinh tình yêu đầy [Em] nhiệm mầu.

Có Thể Bạn Thích