Just another WordPress site

Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp

Sáng tác: Nguyễn Văn Đông | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Slow Rock | : 13329

Giảm tone [C] Tăng tone

1. Còn đây giây phút [C] này [Em] [Am]
Còn nghe tiếng [C] hát nụ [G] cười xinh [Dm] tươi
Còn trông ánh [C] mắt còn [G] cầm tay [Dm] nhau [G] [E7]
Ngày mai xa cách [Am] nhau [G]
Một người gối chiếc cô phòng
[C] Còn người góc núi ven [Em] rừng
Chân mây đầu [G] gió.

2. Còn đây đêm cuối [C] cùng [Em] [Am]
Nhìn em muốn [C] nói chuyện [G] người Kinh [Dm] Kha
Ngại khơi nước [C] mắt nhạt [G] nhòa môi [Dm] em [G] [E7]
Người đi giúp núi [Am] sông [G]
Hàng hàng lớp lớp chưa về
[Am] Hàng hàng nối tiếp câu [G] thề
Dành lấy quê [C] hương.

ĐK:
Hỡi người anh [F] thương [G]
chưa tròn thề [C] ước [Dm]
Nhưng tình đất [G] nước [Dm]
Đâu phải khi cho [C] mình
Dệt mộng [F] thắm kết uyên [G] ương.

Phương trời anh [F] đi [G]
Xa xôi vạn [C] lý [Am]
Đêm nằm gối [G] súng [F]
Chung ánh trăng nhưng [C] đôi đường
Ly [F] cách trong tình [G] thương.

3. Và xin em hiểu [C] rằng [Em] [Am]
Dù nơi chiến [C] tuyến mịt [G] mờ mưa [Dm] bay
Lòng anh vẫn [C] nhớ tình [G] người hôm [Dm] nay [E7]
Đường đi biên giới [Am] xa [G]
Lòng này thách với tan bồng
[Am] Đừng làm má thắm phai [G] hồng
Buồn lắm em [C] ơi.

4. Còn đây giây phút [C] này [Em] [Am]
Còn nghe tiếng [C] hát dập [G] dìu bên [Dm] hoa
Còn trông bóng [C] dáng người [G] mình thương [Dm] yêu [E7]
Ngày mai xa cách [Am] nhau [G]
Một người góc núi chân đèo
[C] Còn người gối chiếc cô [Em] phòng
Đêm đông một [G] bóng.

5. Còn đây đêm cuối [C] này [Em] [Am]
Đàn ai réo [C] rắt nhạc [G] lòng chia [Dm] ly
Sợ khi nước [C] mắt buồn [G] người ra [Dm] đi [E7]
Đường mây chân núi [Am] xa [G]
Dù ngàn nắng lửa mưa dầu
[Am] Lòng người vẫn quyết một [G] lòng
Dành lấy mai [C] sau.

ĐK:
Hỡi người anh [F] thương [G]
chưa trọn thề [C] ước [Dm]
Nhưng tình đất [G] nước [Dm]
Ôi lớn lao không [C] đành lòng
Dệt mộng [F] thắm kết duyên [G] tơ.

Phương trời anh [F] đi [G]
Xa xôi vạn [C] lý [Am]
Đêm nằm gối [G] súng [F]
Chung ánh trăng cho [C] người này
Gợi [F] nhớ thương người [G] kia.

6. Và xin em hiểu [C] rằng [Em] [Am]
Người đi giúp [C] nước nào [G] màng danh [Dm] chi
Cầu cho đất [C] nước vượt [G] ngàn gian [Dm] nguy [E7]
Đời dâng cho núi [Am] sông [G]
Lòng này thách với tan bồng
[Am] Đừng sầu má ấy phai [G] hồng
Buồn lắm em [C] ơi.

Có Thể Bạn Thích