Just another WordPress site

Không ai ngăn nổi lời ca

Sáng tác: La Hữu Vang | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 3437

Giảm tone [Am] Tăng tone

1. Không [Am] ai ngăn nổi lời [C] ca lời [Dm] ca mãi muôn [Am] đời lời [G] ca yêu mến [Am] người
Lời tôi [C] ca trên đồng [Am] lúa lời tôi [G] ca nắng mai [C] hồng lời tôi [Em] ca cơn sóng [Dm] nhỏ dòng [C] sông [Em]
Không [Am] ai ngăn nổi lời [C] ca lời [Dm] ca những anh [Am] hùng trọn [G] đời yêu núi [Am] sông
Lời tôi [C] ca xanh đại [Am] dương lời tôi [G] ca những con [C] đường
Lời tôi [Dm] ca bao dòng [Am] máu trên luống [E7] cày đọng giọt mồ [Am] hôi.

ĐK:
[G] Và ngàn lời [C] ca quyết giữ nước [G] ngăn quân giặc [Em] thù
[E7] Và ngàn lời [Am] ca quyết phá [Dm] tan ngục [Am] tù
[C] Người người tìm [G] nhau trong bác [Am] ái tin yêu [Dm] đời
[G] Chung xây nước [Em] Việt đẹp [C] tươi. [E7]

2. Không [Am] ai ngăn nổi lời [C] ca lời [Dm] ca lúc ban [Am] đầu người [G] tình thương mến [Am] nhau
Lời tôi [C] ca bên lửa [Am] ấm của con [G] tim biết yêu [C] nồng sưởi cho [Em] nhau cơn giá [Dm] lạnh ngày [C] đông [Em]
Không [Am] ai ngăn nổi lời [C] ca lời [Dm] ca tiếng ru [Am] hời dịu [G] êm trong tiếng [Am] cười
Lời tôi [C] ca yêu trẻ [Am] hát mùa xuân [G] trong mắt môi [C] hồng
Lời tôi [Dm] ca con đò [Am] ấy đưa em [E7] về dòng [Am] sông.

Có Thể Bạn Thích