Just another WordPress site

Khách lạ đò đưa

Sáng tác: Hoài Linh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 4047

Giảm tone [G] Tăng tone

1. Ơi [G] hò
Ráng [Am] chiều sương [D] phủ Huế [G] buồn
Hàng [D] cây im [C] gió lá [G] buồn
Nửa [D] đêm tiếng [Em] mưa khóc kể chuyện [Am] xưa
Nỗi [G] niềm con [C] đò Vỹ [Am] Dạ mối [C] hận tình [D] xưa.

2. Ơi [G] hò
Có [Am] người khách [D] lạ qua [G] đò
Rồi [Am] yêu cô [C] lái bến [G] mơ
Tình [D] trao, thước [Em] nào đo lòng dạ [Am] nhau
Ước [G] thề nước [C] chảy chân [Am] cầu
Tình [D] hoài đớn [G] đau.

ĐK:
Hò [Em] ơi!
Phu chi tình mà thê chi đạo
Sanh đồng gia, tử đồng quy
Ai hay mà chàng bỏ chàng đi
Hò ơi để em lặn lội giữa chốn [Am] ni mình mà một [D] mình.
Hò [G] ơi

3. Ơi [G] hò
Mối [Am] tình đã [D] chảy xuôi [G] nguồn
Buồn [D] theo con [C] nước héo [G] hon
Hò [D] ơi, mái [Em] chèo gãy nhịp chìm [Am] sâu
Không [G] còn khúc [C] tương tư [Am] sầu
Tình [D] hoài nhớ [G] nhau.

Có Thể Bạn Thích