Just another WordPress site

Hai đứa làm quen

Sáng tác: Hồng Vân | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 5599

Giảm tone [Dm] Tăng tone

1. Thư gửi không [Dm] tem, muốn xin làm [F] quen bắc cầu duyên hội [Dm] ý
Cũng xin làm [F] quen biết được tên được [Dm] người
Một ngày nên [F] nghĩa chuyến đò nên [A7] quen
Đề [Dm] thắm thiết mối giây cảm [F] thông qua những khi gặp [Dm] gỡ
Làm [Gm] quen nhau đó đây vuông [Dm] tròn
Tình kết hai tâm [A7] hồn ngày ấy trao khăn [Dm] hồng

2. Trước lạ sau [Dm] quen biết qua họ [F] tên lúc hiểu nhau là [Dm] quý
Quý đôi làn [F] môi với miệng xinh nụ [Dm] cười
Một ngày thân [F] ái dẫu còn sơ [A7] giao
Để [Dm] mãi mãi mến nhau về [F] sau quen với nhau dài [Dm] lâu
Dòng [Gm] sông sâu dẫu bao nhiêu [Dm] cầu
Đời có bao nhiêu [A7] sầu tình vẫn như ban [Dm] đầu.

ĐK:
Thích [F] nhau vì [Gm] nết mến [F] nhau vì [A7] tên
Lúc gặp đầu [Dm] tiên rồi mình nên [F] quen
Miếng [Gm] cau làm nghĩa lá [Dm] trầu khơi đầu
Cho mình biết [A7] nhau đậm đà thắm sâu.

Biết [F] nhau để [Gm] nhớ nhớ [F] nhau để [A7] thương
Bắc nhịp cầu [Dm] duyên nhịp cầu giao [F] duyên
Có [Gm] con đò vắng bến [Dm] đợi sông chờ
Ta cùng sang [A7] ngang ta cùng sang [Dm] ngang.

3. Mái nhà bên [Dm] sông cuối năm trời [F] thay gió mùa đông lạnh [Dm] lẽo
Áo may vừa [F] xong chúng mình in thiệp [Dm] hồng
Thiệp hồng hai [F] đứa báo ngày vu [A7] quy
Ngày [Dm] đó có tán che kiệu [F] hoa xe cuối đôi ngựa [Dm] trắng
Và [Gm] cô dâu áo xanh bên [Dm] chồng
Nhẹ bước lên kiệu [A7] hồng về bến yêu duyên [Dm] nồng.

Có Thể Bạn Thích