Just another WordPress site

Giấc buồn ngủ yên

Sáng tác: Hoài Linh | Thể Loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | : 2798

Giảm tone [Em] Tăng tone

1. Chuyện chúng [Em] mình anh ghi sâu vào kỷ niệm
Để lãng [C] quên cơn đau buốt tìm về [B7] tim
Mấy chồng [Am] thư xanh xao màu [Em] chữ
Khúc đường [B7] xưa dấu chân cũng mờ
Hàng cây im [C] gió ngỡ [B7] ngàng mối tình dở [Em] dang.

ĐK:
Ngày [G] ấy em [Bm] đi, em [Am] đi đường hoa nắng [Em] phủ
Có [G] người đứng [C] nhìn [B7] bụi cũng che [Em] mờ
Giọt sầu đắng người mời [G] tôi nhấp men tình [Em] ái
Đắm mê [C] ơi uống [D] rồi chát mặn đôi [G] môi.

2. Chuyện chúng [Em] mình như vương mây buồn mùa hạ
Là đám [C] mưa, mưa ray rứt gợn hồ [B7] thu
Trách gì [Am] nhau cũng không còn [Em] nữa
Trách gì [B7] nhau cũng hai chuyến đò
Thì thôi phong [C] kín nỗi [B7] niềm giấc buồn ngủ [Em] yên.

Có Thể Bạn Thích